Dzień Głośnego Czytania Izba Książki po raz pierwszy ogłosiła w 2001 roku.

Głośne czytanie rozwija wyobraźnie, więzi między rodzicem i dzieckiem, stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo.

Zapraszamy do wysłuchania fragmentu książki:

  • Lewisa C.S.: Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa;

czytanego przez wolontariuszki z „Wolontariatu w Bibliotece przy PCEiPP„ – uczennice Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu i ucznia działającego w Samorządzie Uczniowskim przy Zespole Szkół w Miliczu.

Bardzo dziękujemy za współpracę zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych.

Projekt „Kampanie edukacyjno – informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.

Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa.

Projekt obejmuje cztery obszary:

  • jakość życia,
  • e-usługi publiczne,
  • bezpieczeństwo w sieci,
  • programowanie.

Statystyki pokazują, że ponad 60% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat używa urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartfon, w tym 25% z nich codziennie. Dlatego warto zadbać o to, aby dzieci mogły korzystać z zasobów internetu w sposób bezpieczny.

Aby dowiedzieć się więcej o cyberprzemocy i jej konsekwencjach, a także o tym jak chronić dzieci, zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”, który został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Akademię NASK w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”.

Bariery w komunikowaniu się podczas wizyty w urzędach, placówkach służby zdrowia i w miejscach w których trzeba rozmawiać z innymi ludźmi - to tylko niektóre problemy z jakimi na co dzień borykają się osoby niesłyszące.

Dziś 23.09. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. To okazja na zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy z jakimi borykają się ludzie z dysfunkcją słuchu. W naszej bibliotece znajdują się pomoce do nauki języka migowego oraz materiały, jak pracować z osobą z uszkodzonym słuchem. Zachęcamy do wypożyczeń.

Migać każdy może: https://www.youtube.com/

Podczas drugiej edycji Kinomuralu na pięciu ścianach kamienic wrocławskiego Nadodrza zobaczyć będzie można prawie 90 prac 49 artystów z 16 krajów. Wyświetlone zostaną m.in. filmy rysunkowe i medytacyjne, dzieła abstrakcyjne, eksperymentalne i fabularne, a także – po raz pierwszy – animacje 3D. Wstęp wolny. więcej informacji: https://pik.wroclaw.pl/kinomural/

W XIX edycji Konkursu NBP na pracę pisemną mogą uczestniczyć uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania tematyką ekonomii. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania młodzieży ekonomią i sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej. Organizatorzy chcą również zachęcić nauczycieli i dyrektorów szkół do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Konkurs jest adresowany do młodych ludzi w dwóch grupach wiekowych:

  • uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Prace konkursowe powinny dotyczyć następujących tematów:

  • dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych: „Wpływ edukacji ekonomicznej na stabilność systemu finansowego”,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Rola banków centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”.

Objętość prac konkursowych nie może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 10 stron formatu A4. Mogą one zawierać elementy graficzne, takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię.

Termin nadsyłania prac konkursowych (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) mija 13 października 2020 r.

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia. Będą to nagrody finansowe. Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele - opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Szczegóły konkursu, plakat oraz wszystkie załączniki można znaleźć na stronie NBP