Święto to zostało ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Zapraszamy do literatury najczęściej wypożyczanej z zasobu Biblioteki Pedagogicznej:

 • Encyklopedia seniora
 • Fizjologia starzenia się
 • Geriatria i pielęgniarstwo
 • Jak ustrzec się przedwczesnej starości
 • Karta Praw Człowieka Starego
 • Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej
 • Psychologiczne problemy starzenia się
 • Pedagogika społeczna i praca socjalna
 • Społeczne dzieje pomocy człowiekowi
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Wybrane obszary badawcze andragogiki
 • „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” za lata 2006 do 2010