Inicjatorem Dnia Drzewa był – Amerykanin Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych.

W Polsce Dzień Drzewa odbywa się od około 2002 r., w dniu 10 października.

Jest organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa.

W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej.

Zapraszamy do literatury z zasobów Biblioteki Pedagogicznej:

 • Anatomia rozwojowa drzew
 • Biologiczne podstawy ochrony przyrody
 • Biologia: encyklopedia szkolna
 • Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2010 r. :czasopismo
 • Dendrologia
 • Drzewa i krzewy […]
 • Ekologia w turystyce
 • Entomologia leśna
 • Mała encyklopedia leśna
 • Podstawy ekologii
 • Przyrost drzew i drzewostanów
 • Słownik encyklopedyczny: leśnictwo
 • Studia ekologiczno – krajobrazowe
 • Szkodniki i choroby [...]