Drukuj
Odsłony: 5593

Dolnośląski System Informacji Edukacyjnej

 

  

katalog biblioteki w Miliczu

https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-b-0&local_base=mil

katalog centralny

https://aleph.dbp.wroc.pl/F

baza Edukacja - artykułów z czasopism

https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-b-0&local_base=dbp03

baza Dolny Śląsk -edukacja regionalna

https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-b-0&local_base=reg01

katalog książek w wersji cyfrowej

ps://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-b-0&local_base=ADAM_OBJECTS

książki w wersji cyfrowej - lista

https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-c&ccl_term=(wob%3Dview%20or%20wli%3Dhttp)&local_base=WRO

 

czytelnia internetowa IBUK

http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/1288-wirtualna-czytelnia

 

Linki edukacyjne :

www.ebib.info

www.bn.org.pl

www.oss.wroc.pl

www.dodn.wroclaw.pl

www.men.gov.pl

www.dbc.wroc.pl/dlibra

www.oke.wroc.pl

www.eduforum.pl

www.scholaris.pl

www.nauczyciel.pl

www.wolnelektury.pl

www.trendy.codn.edu.pl

www.literka.pl

www.zajrzyjiznajdz.pl

www.biblioteki.org

www.nauczycielnowejery.pl

www.reformaprogramowa.men.gov.pl

www.charaktery.eu

www.easyvoice.pl

 

Biblioteka  oferuje:

 1. Organizację Ogólnopolskich Akcji Czytelniczych:
  • Społeczno – edukacyjna akcja Żonkil (kwiecień)
  • Jak nie czytam, jak czytam – bicie rekordu w czytaniu (czerwiec)
  • Noc Bibliotek (czerwiec)
  • Narodowe Czytanie (wrzesień)
 2. Wydarzenia kulturalne rozwijające kompetencje czytelnicze:
  • Światowy Dzień Poezji (marzec): warsztaty. konkursy
  • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (kwiecień) - organizacja Kiermaszu książek
  • Dzień Tabliczki Mnożenia i Dzień Głośnego Czytania (wrzesień)
  • Tydzień z Internetem (marzec)
  • Wiosna i jesień z Doliną Baryczy (marzec, październik): gry edukacyjne, quizy, krzyżówki
  • Światowy Dzień Misia (listopad)
 3. Warsztaty plastyczno - literackie i wystawy (przez cały rok szkolny)
 4. Spotkania autorskie, prelekcje i wykłady (w zależności od zapotrzebowania czytelników)
 5. Cykliczne spotkania z książką w Klubie Ludzi Czytających
 6. Zajęcia edukacyjne i lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży
 7. Organizacja konkursów czytelniczych
 8. Spotkania sieci bibliotekarzy
 9. Wspieranie nauczycieli w pracy dydaktyczno - wychowawczej
 10. Bezpłatny dostęp do Internetu
 11. Usługi kserograficzne i dostęp do drukarki.

 

Regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu

 I. Przepisy ogólne

§ 1.     Biblioteka Pedagogiczna  w Miliczu zwana dalej Biblioteką jest placówką oświatową służącą w szczególności  wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, placówek oświatowych, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

§ 2.     Biblioteka działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

2.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.2006 Nr 97 poz. 674 z późn. zm).

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. poz. 369)

4.  Statut Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.  Wrocław 2013.

5.  Statut Powiatowego Centrum Edukacyjnego  i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu

            § 3.     Organem prowadzącym jest Powiat milicki

§ 4.     Biblioteka działa w ramach Powiatowego Centrum Edukacyjnego i  Psychologiczno-Pedagogicznego

§ 5.     Biblioteka obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu milickiego , gminy Milicz, Cieszków, Krośnice

§ 6.     Biblioteka wchodzi w skład sieci bibliotek pedagogicznych województwa dolnośląskiego współpracujących w ramach Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej  (DSiE) budowanego w oparciu o zintegrowany program biblioteczny Aleph.

             Strategię  Systemu opracowuje dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, który:

                   1.    Wyznacza zadania, koordynuje i monitoruje DSiE

2.  Organizuje doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy, pracujących w bibliotekach sieci, w ramach przyjętej strategii Systemu.

          3.  Dokonuje analiz i ocen dotyczących wyników pracy bibliotek.

       4.  Wnioskuje do władz w sprawach wymagających wsparcia, zmian lub interwencji.

§ 7.     Biblioteka działa przez cały rok, jest placówką, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Biblioteka jest czynna  : poniedziałek – piątek : 7.30-17.00 ; sobota: 10.00-12.00

             §8.      Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki   Pedagogicznej w Miliczu  mają wszyscy                zainteresowani.

    § 9.    Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

             § 10. Opłaty pobierane są jedynie za:

           - wydanie karty bibliotecznej,

           - roczną prolongatę konta bibliotecznego,

           - wydanie duplikatu karty bibliotecznej,

           - niezwrócenie  w terminie wypożyczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,
           - zagubienie lub zniszczenie książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,

           - korzystanie z drukarek, kopiarek, skanerów.

 

           § 11.  Wysokość opłat jest podana w Załącznikach do niniejszego regulaminu:

             -  Załącznik nr 1 - Cennik usług,

           -  Załącznik nr 2 – Zasady  przeliczania wartości zagubionych lub zniszczonych książek,
                                          płyt  CD i DVD, kaset VHS.    

 

       § 12.  Za pobrane opłaty Biblioteka wystawia dowód wpłaty.

       § 13.  Zbiory Biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający

           ze zbiorów są odpowiedzialni za wszystkie straty powstałe z ich winy.

 

       § 14.  Użytkowników Czytelni i Wypożyczalni  obowiązuje:

            - zachowanie ciszy,

           - zakaz używania telefonów komórkowych,

           - zakaz kopiowania zbiorów przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych.       

           - zakaz palenia tytoniu,

           - zakaz spożywania posiłków.

 

 

II. Zadania Biblioteki

 

§ 15. Podstawowe zadania Biblioteki określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia      28 lutego 2013 r.  poz. 369.

§16.    Zadania dotyczące DSiE określa dyrektor DBP.

§ 17.   Szczegółowe zadania Biblioteki  i  nauczycieli bibliotekarzy określa dyrektor   Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu

III. Udostępnianie zbiorów

§ 18. Zapis do Biblioteki

         Zapisu do Biblioteki dokonuje się w Wypożyczalni.

§ 19. Dokumenty wymagane przy zapisie:

         1. Nauczyciele i  nauczyciele akademiccy:

 Ø  dowód osobisty, oświadczenie nauczyciela o zatrudnieniu

                            - Załącznik nr 5 – Oświadczenie nauczyciela o zatrudnieniu

 

          2. Studenci:

Ø  dowód osobisty, indeks

                                                                                   

          3. Słuchacze szkół pomaturalnych i policealnych:

Ø  dowód osobisty, legitymacja szkolna.

                           - Załącznik nr 6 - Formularz do zapisu innych użytkowników  do Biblioteki         

                                                               

          4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

Ø  dowód osobisty, legitymacja szkolna

                            - Załącznik nr 6 - Formularz do zapisu innych użytkowników  do Biblioteki                                                                         

          5. Inni:

Ø  dowód osobisty

                          - Załącznik nr 6 - Formularz do zapisu innych użytkowników  do Biblioteki

 

§ 20.  Zapisujący się  do Biblioteki zobowiązany jest do:

 

            1. Zapoznania się z Regulaminem Biblioteki Pedagogicznej  w Miliczu

 

            2. Złożenia pisemnego zobowiązania jego przestrzegania

               - Załącznik nr 3 - Oświadczenie czytelnika o znajomości Regulaminu udostępniania
                                          zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Miliczu

 

           3. Podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych

                - Załącznik nr 4 -Zgoda użytkownika  na przetwarzanie danych osobowych. 

              

         4. Zgłaszania wszelkich zmian w podanych danych osobowych.

 

§ 21.  Karta Biblioteczna

 

 

1.Karta biblioteczna Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej wykupiona przez użytkownika jednej z bibliotek pedagogicznych na terenie województwa dolnośląskiego  jest ważna w pozostałych placówkach, w których użytkownik założył konto czytelnicze.

 

2.W każdej bibliotece użytkownik opłaca prolongatę konta czytelniczego po upływie jednego roku od daty zapisu.

                 Załącznik nr 1 –Cennik  usług

 

3.Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni osobiście, telefonicznie (tel.713841042) lub pocztą elektroniczną(e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

4.Za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie odpowiada właściciel karty.

 

 

§ 22.  Zamawianie zbiorów

 

1.    Użytkownik Biblioteki ma do dyspozycji bazy i katalogi w systemie Aleph.  Zamawianie zbiorów zarówno do Wypożyczalni, jak i do Czytelni odbywa się poprzez  OPAC WWW.

 

                    2. Jeżeli czytelnik nie pamięta hasła do swojego konta musi skontaktować się z Biblioteką.

 

        3.  Użytkownik może zarezerwować książki, płyty CD i DVD, kasety VHS będące aktualnie  

      wypożyczone.

 

        4.  Użytkownik może sprawdzić stan swojego konta na stronie www systemu Aleph.

 

                 5. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi ok. 120  minut. W okresie

        wzmożonego ruchu (październik, luty) czas oczekiwania na realizację zamówienia

                 może być dłuższy.

                 Zamówienia  złożone 60  min. przed zamknięciem Biblioteki są realizowane w dniu

                 następnym.

 

 

§ 23. Wypożyczanie zbiorów

 

1.    Nauczyciele - mogą jednorazowo wypożyczyć 6  książek na okres 3 miesięcy,   3 płyty CD i DVD oraz 3 kasety VHS na okres 2  miesięcy.

 

2.    Nauczyciele studiujący – mogą jednorazowo wypożyczyć 10  książek na okres 3

   miesięcy oraz 6  kaset  VHS i 6 płyt  CD i DVD na okres  2 miesięcy.

3.    Studenci, uczniowie i inni czytelnicy - mogą  jednorazowo wypożyczyć 6  książek na  okres 1 miesiąca, 3 płyty CD i DVD oraz 3 kasety VHS na okres  2 tygodni

 

4.    Inni - 4 książki na okres 1 miesiąca, 3 płyty CD i DVD oraz 3 kasety VHS na okres  2 tygodni

 

5.    Zamówione zbiory Wypożyczalnia rezerwuje przez 4 dni.

 

6.    Użytkownik ma prawo prolongować wypożyczone książki, płyty CD i DVD, kasety VHS:

 - samodzielnie poprzez swoje konto, jeżeli nie został przekroczony termin zwrotu

 - telefonicznie pod nr 713841042

 - za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - osobiście w Wypożyczalni

na ten sam  okres, na który zostały wypożyczone, jeżeli nie ma na nie  zapotrzebowania ze strony innego użytkownika. Prolongaty realizowane drogą  elektroniczną  są potwierdzane   e-mailem z nowym terminem zwrotu.

Prolongatę można powtarzać na tych samych warunkach.  Łączny okres wypożyczenia nie może przekroczyć  1 roku.

 

 

 

7.    Użytkownik, który ma na koncie książki, płyty CD i DVD, kasety VHS, których termin
   zwrotu upłynął, nie może wypożyczyć następnych pozycji  w bibliotekach pedagogicznych      

  województwa dolnośląskiego  do czasu zwrotu przetrzymanych zbiorów i uregulowania        

   należnej kwoty  kary.

8.    Użytkownik, który zwrócił zbiory, ale nie zapłacił kary za ich przetrzymanie, nie może korzystać z Wypożyczalni do czasu uregulowania należnej  kwoty kary.

Jeżeli nie ureguluje opłaty za przetrzymanie zbiorów, dyrektor Powiatowego  Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu, egzekwuje   opłatę za przetrzymanie na drodze prawnej.

 

9.    Wypożyczalnia pobiera karę pieniężną za każdy dzień  roboczy przetrzymania książki,  płyty CD i DVD, kasety VHS nie wliczając dni zamknięcia biblioteki.

   Wysokość opłaty jest określona w Załączniku nr 1 – Cennik usług.

10.Użytkownikowi, który nie oddał w terminie wypożyczonych książek,  płyt CD i DVD, kaset   VHS  Biblioteka wysyła upomnienie elektroniczne, a następnie jedno upomnienie pisemne listem  poleconym.

Jeżeli upomnienie nie spowoduje ich zwrotu i uregulowania opłaty za przetrzymanie zbiorów, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno-Pedagogicznego  egzekwuje zwrot i opłatę za przetrzymanie na drodze   prawnej.

 

11. Za wysłanie upomnienia  Użytkownikowi zalegającemu ze zwrotem zbiorów

   Wypożyczalnia pobiera opłatę w wysokości określonej w Załączniku nr 1- Cennik usług.

12. Użytkownicy Biblioteki otrzymują potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką wyłącznie

      przy czystych kontach.

§ 24. Wypożyczanie przez wypożyczalnię międzybiblioteczną.

1.    Prawo do korzystania z Wypożyczalni międzybibliotecznej mają wszyscy użytkownicy
   biblioteki.

 

2.    Biblioteka sprowadza z bibliotek krajowych zbiory, których nie ma w bibliotekach
   w Miliczu

 

3.    Zamówienia na sprowadzenie zbiorów należy składać :

Ø  telefonicznie pod nr 713841042

 lub

Ø  za pośrednictwem poczty elektronicznej –  (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

Ø  osobiście w Wypożyczalni.

 

4.    Zbiory sprowadzone udostępniane są tylko w Czytelni.

 

5.    Ze zbiorów Użytkownik może korzystać w terminie określonym przez  bibliotekę wypożyczającą.

6.    Koszty związane ze sprowadzeniem  zbiorów z innych bibliotek pokrywa   użytkownik.

7.    Wypożyczalnia międzybiblioteczna  Miliczu  realizuje dla bibliotek krajowych zamówienia na zbiory dostępne w Bibliotece.

 

8.    Wypożyczeniom  międzybibliotecznym nie podlegają:

- książki z księgozbioru podręcznego Czytelni,

- książki  rzadkie, trudne do nabycia,

- książki w złym stanie zachowania,

- czasopisma.

 

9.    Zbiory wypożyczane są na okres  1  miesiąca od daty ich otrzymania.  Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i odpowiada materialnie za powstałe straty.

 

10. Rewersy niezrealizowane odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny

    niewykonania zamówienia.

 

11. Zamówione zbiory przesyłane są do innych  bibliotek przesyłkami poleconymi.

§ 25. Korzystanie z Czytelni

 

1.    Czytelnia jest dostępna dla osób pragnących  korzystać z:

    - zbiorów Biblioteki na miejscu,

    - komputerów z dostępem do Internetu  (w celach edukacyjnych),

    - miejsca do nauki i pracy

 

2.    W Czytelni jednorazowo można korzystać z 10  zamówionych pozycji. Po ich zwrocie 

   można otrzymać kolejne pozycje.

 

3.    Zamówione zbiory Czytelnia  rezerwuje przez   2  dni.

4.    Po zakończeniu pracy w Czytelni użytkownik zwraca dyżurującemu nauczycielowi
bibliotekarzowi udostępnione zbiory.

 

5.    Istnieje możliwość wypożyczenia książek z Czytelni na weekend i święta. Wypożyczenia
  dokonuje się w sobotę do godz.  12.00  a zwrotu dokonuje się w poniedziałek do godz.   

17  .00

6.       Jednorazowo z Czytelni można wypożyczyć 2 książki na okres 3  dni roboczych

 

Za niezwrócone zbiory z Czytelni  pobierana jest  opłata wg Załącznika nr 1 – Cennik usług.

§ 26. Zagubienie lub zniszczenie książki, płyty CD i DVD, kasety VHS

1.    Użytkownik, który zgubił lub zniszczył książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS  zobowiązany jest:

 

Ø   odkupić książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS o tym samym tytule i roku wydania,   ewentualnie wydania późniejsze,

 lub

 

Ø  odkupić inną książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS odpowiadającą potrzebom
 Biblioteki o wartości obliczonej wg Załącznika nr 2 – Zasady przeliczania wartości 

              zagubionych lub zniszczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,

 lub

Ø  zapłacić kwotę odpowiadającą wartości nie zwróconej książki, płyty CD i DVD,
kasety VHS obliczonej wg Załącznika nr 2 – Zasady przeliczania wartości
zagubionych lub zniszczonych książek, płyt CD i DVD,kaset VHS.

 

2.    Biblioteka dochodzi  na drodze prawnej (poprzez windykację)  do odzyskania książek i innych zbiorów bibliotecznych niezwróconych Bibliotece.

 

IV. Przepisy końcowe

1.    Użytkownicy korzystający z usług Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także późniejszych zmian w regulaminie i załącznikach.

O zmianach tych są informowani  przez pracowników Wypożyczalni podczas odwiedzin  oraz na stronie internetowej Biblioteki  www.pceipp.pl – zakładka- Biblioteka Pedagogiczna

 

2.    Użytkownicy nie przestrzegający przepisów  Regulaminu Biblioteki tracą prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki. Użytkownikom tym przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego  i  Psychologiczno-Pedagogicznego w Miliczu

 

    3.    Traci moc Regulamin udostępniania zbiorów z dnia 30.08.2013 r

   4.    Regulamin wchodzi w  życie z dniem 04.03.2014 r.

 

 

 

Załączniki

 do Regulaminu udostępniania zbiorów

w Bibliotece Pedagogicznej w  Miliczu

 

 

Załącznik  nr  1

 

Cennik usług                                                         

 

I.   Wysokość opłat za usługi informacyjne i reprograficzne

1.  Wydruk wyszukanych opisów z baz danych DBP                              

        niezależnie od liczby wydrukowanych opisów................................0,30 zł za stronę

1.       Wydruk 1 strony........................................................................0,30 zł

2.       Wydruk 2 stronny ……………………………………………………………………0,50

3.   Skanowanie: 1 skan (1 lub 2 strony oryginału)................................ 0,50 zł    

    

Uwaga !    Dla nauczycieli użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych   
                  usługa skanowania artykułów z czasopism, których opisy znajdują się w
                  bazach DBP we Wrocławiu wykonywana jest  nieodpłatnie.

                  Warunkiem jest podanie ID konta czytelniczego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

               Powielony materiał może być wykorzystany wyłącznie do użytku osobistego

    

II.   Wysokość opłat za usługi biblioteczne

       Wydanie karty bibliotecznej............................. ...................  10 zł

              Roczną prolongatę konta bibliotecznego........................... ...10 zł

       Wydanie duplikatu karty bibliotecznej..................................10 zł

 

 

III.   Wysokość opłat za przetrzymanie książki


        1.  Opłata za każdy dzień przetrzymania książki wypożyczonej z Wypożyczalni

              wynosi  0,10zł.

 

2.  Opłata za każdy dzień przetrzymania zbiorów wypożyczonych z Czytelni

              Wynosi 1,00zł.

 

 

IV.   Wysokość opłat za przetrzymanie płyty CD i DVD, kasety VHS 

      

        1. Opłata za każdy dzień przetrzymania wynosi 1 zł

 

V.    Wysokość opłat za wysłane upomnienie do Czytelnika

   

        1. Wypożyczalnia pobiera opłatę w wysokości aktualnej  wartości znaczka pocztowego
            na list polecony.

Załącznik nr 2

Zasady przeliczania wartości zagubionych lub zniszczonych

książek, płyt  CD i DVD, kaset VHS

 

 

                Zagubienie książek, kaset VHS i płyt DVD i CD

          Użytkownik zobowiązany jest do zapłacenia:
          Rok wydania               Przelicznik

          2012-2013 -    1,0 - krotna wartość inwentarzowa

          2010-2011 -    1,1 - krotna wartość inwentarzowa

          2008-2009 -    1,2 – krotna wartość inwentarzowa

                 2007 –                 1,3 – krotna wartość inwentarzowa

                 2006 –                 1,4 – krotna wartość inwentarzowa

                 2005 –                 1,5 – krotna wartość inwentarzowa

                 2004 –                  1,6 – krotna wartość inwentarzowa

   2003 –               1,7 – krotna wartość inwentarzowa

  2002 –                 1,8 -  krotna wartość inwentarzowa

  2001 –                 1,9 -  krotna wartość inwentarzowa

  2000 –                2,0 -  krotna wartość inwentarzowa

  1999 –                 2,1 -  krotna wartość inwentarzowa

  1998 –                 2,3 -  krotna wartość inwentarzowa

  1997 –                2,5 -  krotna wartość inwentarzowa

  1996 –                2,7 -  krotna wartość inwentarzowa

  1995 –                3,0 -  krotna wartość inwentarzowa

  1994 –                5,0 -  krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

  1993 –                 6,0 -  krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

                1992 –                  7,0 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

  1991 –                8,0 -  krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

  1990 –                10,0 - krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

  1989

                1988                      600- krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

                1987  -                  700 - krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

        do    1986  -                 1500 - krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

       

       

 Za jedną zagubioną książkę, kasetę VHS, płytę DVD i CD Użytkownik nie może zapłacić mniej niż 30 zł.

 

Zniszczenie książek, płyt DVD i CD, kaset VHS

 

1.  W przypadku zniszczenia książki Użytkownik nie może zapłacić mniej niż 5 zł.

2. Nie przyjmujemy zwrotów uszkodzonych przez Użytkownika kaset VHS, płyt

    DVD i CD. Użytkownik  płaci za uszkodzony egzemplarz nie mniej niż 30 zł.