Od 1 września 2019 r. działalność
Centrum Metodycznego została wstrzymana.
W związku z powyższym PCEiPP
nie będzie koordynowało konkursów powiatowych.