Poszukiwanie swojej drogi życiowej jest jednym z podstawowych elementów życia. Droga życiowa to nie tylko cele końcowe, ale to także ogół wydarzeń i zachowań, które sprawiają przyjemność – coś, co daje szczęście, a dzieje się w trakcie dochodzenia do celu.Jednak, żeby cel został osiągnięty, a co więcej – ażeby był satysfakcjonujący, w drodze po niego trzeba się nieco wysilići pamiętać, że wszelkie trudy, ponoszone w trakcie przemierzania owej trasy nie są daremne i prędzej czy później skutkują.

 

Jak zatem znaleźć się na odpowiedniej drodze?

 

O tym właśnie była otwarta lekcja dla dzieci i nauczycieli przeprowadzona w SP2 w Miliczu przez doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej- panią Urszulę Ewertowską.

Pani Urszula mówiła, że marzenia są po to, aby je mieć, a także po to, by robić wszystko, aby się ziściły. Warto oddać się marzeniom. Dzięki nim życie choć na chwilę wydaje się takie kolorowe i przystępne.

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, w jaki sposób można odnaleźć w sobie pasje. Pani Urszula mato szczęście, że wykonuje zawód, który jest jej pasją - taka praca jest dużo bardziej efektywna!

Dzieci dowiedziały się, że powołanie do czegoś pojawia się u każdego człowieka. Każdy ma jakieś cele i pasje powinny do nich przybliżać.

Pasją można również zarazić się od kogoś i dlatego pani Urszula poprosiła już na początku spotkania o przybliżenie się do niej, mając nadzieję, że kogoś zarazi swoimi pasjami, o których starała się barwnie opowiadać.

 

Na stronie internetowej SP2 w Miliczu, w zakładce Rok Szkoły z Pasją można zapoznać się z ciekawymi wypracowaniami uczniów pani U.Ewertowskiej.