26.10.2012r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Rozporządzenie to zostało opublikowane 30.10.2012r. i wejdzie w życie z dniem 31.10.2012r.

 

Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli